[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy (Licencjodawcy) w zakresie sprzedaży dostępu do 200 sztuk licencji wieczystych oprogramowania Axence nVision 11 wraz z wszystkimi modułami, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/580/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
formularzofertowy.doc 115 kB [2019-12-09 16:20]
pyt.odp.modyf.09.12.2019w580.pdf 111 kB [2019-12-09 16:20]
umowasprzedazoprogramowaniaaxence.pdf 232 kB [2019-12-09 16:20]
modyfikacja.pdf 68 kB [2019-12-04 14:33]
pyt.odp.04.12.2019w580.pdf 145 kB [2019-12-04 10:03]
zapytanieofertowesprzedazoprogramowaniaaxence02.12.2019.pdf 328 kB [2019-12-02 09:25]