[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy altany parkowej z funkcją sceny w ramach zadania pn.: „Zróbmy scenę w Kantorowicach”, na części działki nr 140, obr. 4 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/435/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
projekt_zalaczniki.zip 14849 kB [2019-09-26 14:57]
formularzofertowy.doc 130 kB [2019-09-26 14:56]
zapytanieofertowerob.bud.scena26.09.2019.pdf 460 kB [2019-09-26 14:56]