[ wynik ] „Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego drewnianej kładki wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń, a także wykonanie projektu małej architektury dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL”, w ramach projektu UGB, dla ZZM w Krakowie.Preparation of the construction project of a wooden footbridge together with obtaining the necessary opinions, decisions, applications, permits, as well as development of a small architectural project for realization of the educational and recreational program WITKOWICE GLL within the UGB project for the Municipal Greenery Authority in Krakow

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalacznik_graficzny.pdf 468 kB [2017-05-05 09:08]