[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod wykonanie bulodromu na działce nr 3/2, obręb P-65, jedn. ew. Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalacznik_graficzny_bulodrom_przy_bujaka.odt 1805 kB [2018-12-13 15:11]
zapytaie_ofertowe.pdf 1927 kB [2018-12-13 15:09]