[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury wraz z robotami przygotowawczymi w ramach inwestycji pn.: ,,Zielony ogród do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalaczniki.zip 14769 kB [2018-12-06 09:47]
zapytanie_ofertowe_zakupmagazynidostawaelem.malaarchit.zakrzowiecka.pdf 1364 kB [2018-12-06 09:47]