[ wynik ] „Zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie drogowym ul. Rajskiej, na fragmencie pomiędzy wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a ul. Dolnych Młynów, w obrębie działek nr 164, 125/9 obr. 60 Śródmieście, dla Zarządu zieleni Miejskiej w Krakowie”

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
02_standaryzacja.pdf 82 kB [2017-03-17 13:43]
zal4_projekt.pdf 452 kB [2017-03-17 13:43]
zal4_projekt_opis.pdf 349 kB [2017-03-17 13:43]
zapytanie_ofertowe.pdf 1197 kB [2017-03-17 13:43]