[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (komunikacja) w ramach zadania pn. „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków” przy ul. Monte Cassino i ul. Bułhaka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalaczniki.7z 19775 kB [2018-11-09 14:13]
zapytanie_ofertowe.pdf 1930 kB [2018-11-09 14:12]