[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja zobrazowań satelitarnych dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa, a także przeprowadzenie przetwarzania wstępnego obrazu, w ramach projektu ramach projektu „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Offer inquiry to select a contractor for providing Subscription of satellite imagery for a defined area of the city of Krakow, as well as pre-processing of the images, as part of the project „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” co - finaced with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow Municipal Greenspace Authority.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
attachement_nr_1_borders_of_krakow.zip 102 kB [2018-10-24 10:45]
attachement_nr_2_borders_of_krakow.pdf 2841 kB [2018-10-24 10:45]
zapytanie_subskrybcja.pdf 535 kB [2018-10-24 10:45]