[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (komunikacja) w ramach zadania pn.: „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków” przy ul. Monte Cassino i ul. Bułhaka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalaczniki.zip 18726 kB [2018-10-16 12:18]
zapytanie_ofertowe.pdf 1973 kB [2018-10-16 12:18]