[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu elementów małej architektury w ramach rewitalizacji otoczenia Kopca Wandy realizowanej w zakresie zadania pn.: „Miejsca rekreacji i wypoczynku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
kopiec_wandy.zip 1463 kB [2018-10-03 12:04]
zapytanie_ofertowe.pdf 15259 kB [2018-10-03 12:04]