[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażeniu ogródka jordanowskiego w os. Lubocza, działki nr 98/88, 98/87, 98/86, obręb 13, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
mapa_ogrodek_lubocza.pdf 753 kB [2018-07-05 14:48]
opis_techniczny_ogrodek_lubocza.pdf 245 kB [2018-07-05 14:48]
stwior_ogrodek_jordanowski_lubocza.pdf 290 kB [2018-07-05 14:48]
zapytanie_ofertowe.pdf 2046 kB [2018-07-05 14:48]