[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu bądź wykonania, dostawy i montażu elementów małej architektury dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego Witkowice GLL, w ramach projektu UGB (Urban Green Belts), współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju - Programu INTERREG Central Europe, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Purchase or performance, delivery and assembly of small architectural elements for the implementation of the educational and recreational program Witkowice GLL, as part of the UGB project, for the Kraków Municipal Greenspace Authority.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
ugb_do_zapytania_zalacznik_mala_architektura.pdf 504 kB [2018-05-16 11:41]
witkowice_kosztorys.pdf 317 kB [2018-05-16 11:41]
zapytanie_ofertowe_mala_architektura.pdf 917 kB [2018-05-16 11:41]