[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie Programów Funkcjonalno- Użytkowych wraz z koncepcjami oraz mapami do celów projektowych dla realizacji projektu pn.: „Daj szansę!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania.pdf 1824 kB [2018-03-23 12:26]
zapytanie_ofertowe_pfu_zlobki.pdf 2682 kB [2018-03-21 14:08]