Oferta edukacyjna Centrum Edukacji Ekologicznej "SYMBIOZA".

Wybór grupy *

Spacery
Zielona lekcja przyrody
Zero Waste


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji warsztatów.
do pobrania - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka


wyślij

Jednocześnie informujemy, że w związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):
Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków.

więcej informacji - Polityka bezpieczeństwa