Witamy na stronie, na której w prosty sbosób zapiszesz się na spacery badawcze wokół kamieniołomu Libana.

Wybór grupy *

Spacery

Ptasia inwigilacja II - 2019-09-07
Spacer badawczy w towarzystwie ornitologa (specjalisty od ptaków) wokół kamieniołomu Libana. Będzie to niepowtarzalna okazja aby z bliska przyjrzeć się pracy eksperta przyrodniczego, poznać przyrodę kamieniołomu i wziąć udział w inwentaryzacji gatunków żyjących na tym terenie. INFORMATOR: Spacer dedykowany jest dla wszystkich (w przypadku dzieci zalecamy udział powyżej 10 r.ż) Młodsze dzieci są również mile widziane aczkolwiek ukształtowanie terenu jest trudne - dlatego zarówno za udział jak i zrozumienie tematu odpowiadają rodzice. Wspólne obserwacje i poszukiwania rozpoczynamy przy ul. Za Torem 22. Spotykamy się 7.09.2019r. o godzinie 7:50 (10 min. przed spacerem). Planowane zakończenie spaceru - godzina 11:00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! Pamiętajcie o właściwym (na)stroju :)

Dane uczestnika
Imię *
Nazwisko *
Dane kontaktowe
E-mail *
Telefon *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji warsztatów.


wyślij

Jednocześnie informujemy, że w związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):
Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków.

więcej informacji - Polityka bezpieczeństwa