Pozwolenie na wycięcie drzewa uzyskać można Wydziale Kształtowania Środowiska:

os. Zgody 2, 31-949 Kraków, Referat Ochrony Zieleni

Link do procedury: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=WS-21