Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu


Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Sprawdź czy Twoje działki wymagają wydania zaświadczenia Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien być złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik)

2. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.

3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.

4. Skompletowane dokumenty
  • złóż osobiście:
    - w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, Stadion Wisły, wejście numer LE od ul. Reymana I piętro - sekretariat
    - ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
  • wyślij pocztą tradycyjną na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).

6. Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy lub możesz odebrać je osobiście w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie
- ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, Stadion Wisły, wejście numer LE od ul. Reymana I piętro - sekretariat
- ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2129 z późn. zm.),

2. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie prowadzi kasy

4. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków

nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie o objęciu działki/ek o numerze/ach ew. …. z obrębu …… opracowaniem UPUL lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach”

 

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a) jednostki budżetowe,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz. 412, 919, 1273, 1688 z późn. zm.)

 

 

  • Ostatnio zmienione .