W dniach 18 - 20 września odbyło się w Pradze trzecie spotkanie Partnerów projektu Urban Green Belts.

W ubiegłą sobotę 1 lipca piknikowaliśmy w Lesie Witkowickim.

W dniu 15 maja 2017 roku odbyło się w Krakowie kolejne spotkanie Interesariuszy skupionych wokół projektu Miejskie Przestrzenie Zieleni - „Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska”.

Jednym z głównych celów projektu Urban Green Belts jest opracowanie wytycznych do sprawnego planowania, zarządzania i podejmowania decyzji w sektorze publicznym w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) związanych z miejskimi terenami zieleni i tym samym stworzenie trwałych systemów zarządzania tymi terenami w mieście.

W dniach 19 - 21 kwietnia odbyło się w Mariborze drugie spotkanie Partnerów projektu Urban Green Belts.