W dniu 29 maja 2018 roku odbyły się w Lubljanie warsztaty pn. "Aktywne angażowanie społeczności w inteligentne zarządzanie miejskim terenami zieleni."

W dniach 24-25 maja 2018 roku odbyła się w Krakowie wizyta studyjna partnerów projektu UGB.

W dniach 23-24 maja 2018 roku odbyło się w Krakowie czwarte spotkanie Partnerów Projektu Urban Green Belts.

W dniu 10.04.2018 roku odwiedziliśmy z wizytą partnerów naszego projektu w Mariborze.

W dniach 22-23.03.2018 roku odwiedziliśmy z wizytą partnerów naszego projektu Dzielnicę XII Hegyvidék w Budapeszcie.