W dniach 22-23.03.2018 roku odwiedziliśmy z wizytą partnerów naszego projektu Dzielnicę XII Hegyvidék w Budapeszcie.

W dniach 5-6.03 w Salzburgu odbyło się spotkanie partnerskie śródokresowe projektu międzynarodowego pt.: Urban Green Belts – Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe (środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), dofinansowanego w ramach programu Programu Interreg Central Europe ze środków EFRR.

Piękno i naturalny urok Lasu Witkowickiego dostrzegają również mieszkańcy.

Czwarte Spotkanie Interesariuszy Projektu UGB, które odbyło się 8 grudnia 2017 roku stało się po raz kolejny doskonałą platformą wymiany doświadczeń w zakresie zieleni.

W dniu 27 września 2017 roku w Metafoma Cafe odbyło się kolejne spotkanie Interesariuszy zgromadzonych wokół projektu.