Formularz zgłaszania uwag do „Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach”

Aktualizacja opracowania będzie miała charakter cykliczny i prowadzona będzie raz na kilka lat, w zależności od zebranej liczby uwag i zaistniałych potrzeb.

Zgłoszenie uwagi do stosowanego standardu - Informacja o standardach
Podmiot
Zgłoszenie uwagi

Osoba składająca uwagę w imieniu instytucji
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu zgłoszenia uwagi - obowiązek informacyjny.


wyślij