Formularz deklaracji przystąpienia do „Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach”.

Deklaracja powinna zostać złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Państwa instytucji poprzez dołączenie do deklaracji dokumentu potwierdzającego to uprawnienie (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.)
Wszystkie dalsze informacje zostaną do Państwa przesłane na adres mailowy wskazany w poniższym formularzu.

Deklaracja przyjęcia do stosowania standardu w całości, lub w jego części - Informacja o standardach
Podmiot
Deklaracja

Osoba składająca deklarację w imieniu instytucji
Licencja
akceptuję licencję - przeczytaj licencję.
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przyjęcia deklaracji - obowiązek informacyjny.


wyślij