Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami!

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z mieszkańcami w sprawie realizacji zadania pn. „Zazieleńmy trasę tramwajową na terenie Prądnika Białego"

Data i miejsce spotkania: 19.04.2024r. o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 15 przy ul. Kluczborskiej 3.


Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów wzdłuż nowej trasy tramwajowej KST III, poprzez nasadzenia zieleni oraz montaż małej architektury (ławek i koszy).     


  • Ostatnio zmienione .