Podsumowanie konsultacji społecznych dot. "Białych Mórz"

Zapraszamy Państwa serdecznie na ostatnie spotkanie konsultacyjne dot "Białych Mórz"


16 listopada br.  w godz. 17.00 – 19.00 w Centrum Kultury Podgórza - Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” przy ul. Zakopiańskiej 62 (sala widowiskowa). Spotkanie konsultacyjne podsumowujące konsultacje społeczne z mieszkańcami, które dotyczą sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”. 

Szczegóły dotyczące procesu konsultacyjnego znajdują się na stronie: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/263234,2148,komunikat,s.html 

  • Ostatnio zmienione .