Podsumowanie spotkania konsultacyjnego ws. psich wybiegów

W dniu 28 lutego 2024 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach trwających od 18 grudnia 2023 r. do 1 marca 2024 r. konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia lokalizacji nowych psich wybiegów.


Spotkanie było okazją przede wszystkim do dyskusji oraz wstępnego podsumowania dalszych kroków w ramach rozpoczętego procesu. O zainteresowaniu mieszkańców tym tematem najdobitniej świadczy fakt, że ankieta on line wypełniona została 2844 razy. Wszystkie wskazane przez mieszkańców propozycje są w tym momencie skrupulatnie sprawdzane pod kątem niezbędnych możliwości warunkujących powstanie psiego wybiegu w danej lokalizacji. Z uwagi na ilość zgłoszonych propozycji termin opublikowania raportu podsumowującego konsultacje społeczne, zgodnie z możliwościami jakie daje uchwała, wydłużony został do 60 dni.

Dziękujemy za tak liczny udział w konsultacjach, z których wnioski posłużą do tego, aby w klarowny i jasny sposób ustalić długoterminowy plan powstawania kolejnych psich wybiegów na terenie miasta. Rozmowa podczas spotkania konsultacyjnego pokazała również, że temat ten – niezwykle ważny w kontekście zwiększania komfortu funkcjonowania w mieście – rozpatrywany musi być z dużą rozwagą i wyczuciem. Wyznaczenie bowiem lokalizacji psiego wybiegu nie jest proste, a niekiedy staje się przysłowiową kością niezgody. Przy planowaniu psiego wybiegu istotnych jest wiele czynników takich jak m.in.:
  • kształt i wielkość działki, na której jest zlokalizowany – bardzo wąski teren będzie generował niepożądane interakcje czworonogów, działka zbyt mała nie da im odpowiedniej przestrzeni,
  • odpowiednia odległość od placów zabaw, budynków,
  • zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wytycznymi służb konserwatorskich.

Psie wybiegi w Krakowie

Posiadanie czworonoga w mieście oprócz całej masy zalet, wiąże się zarówno z obowiązkami, jak i dylematami, w jaki sposób w miejskiej przestrzeni znaleźć i zapewnić psom miejsce, w którym spożytkują swoją energie. Takie możliwości dają powstające w miastach psie wybiegi, zyskujące ogromną popularność na przestrzeni ostatnich lat.

Od 2015 roku Kraków zwiększył ponad trzykrotnie ilość takich miejsc na terenie miasta. Psie wybiegi powstają zarówno w krakowskich parkach, jak i w przestrzeniach zieleńców. Obecnie krakowianie mogą korzystać z 24 lokalizacji. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie posiada trzy kolejne dokumentacje projektowe na wykonanie tego rodzaju przestrzeni – Park Rżąka, Al. Kijowska oraz Park przy Forcie Bronowice.Celem konsultacji społecznych było wyznaczenie kolejnych miejsc, dzięki powstaniu których nie będzie w Krakowie dzielnicy bez psiego wybiegu.

Podczas spotkania konsultacyjnego poruszona została również ważna kwestia dotycząca podejścia do tworzenia przestrzeni dla czworonogów – większy, pełnowymiarowy psi wybieg, czy mniejsze a w większej ilości psie strefy i toalety. Nie bez znaczenia jest tutaj zarówno czas, jak i koszt powstania takiej przestrzeni. Bardzo ważną kwestią są również udogodnienia i różnego rodzaju funkcjonalności, które zapewniają komfort użytkowania przestrzeni zarówno czworonogom jak i ich właścicielom:

  • podwójne śluzy,
  • strefy dla mniejszych i większych psów,
  • podmurówka pod ogrodzenie,
  • altany/ławki dla właścicieli czworonogów,
  • ewentualne oświetlenie,
  • pitnik.

Te wszystkie czynniki nie pozostają bez wpływu na wybór odpowiedniej lokalizacji, która zagwarantuje możliwość ich wprowadzenia oraz będzie determinowała czas i koszt powstania psiego wybiegu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją, w której znajdą Państwo więcej informacji i wstępne podsumowania działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych.

Prezentacja
Artykuł dot. konsultacji
  • Ostatnio zmienione .