Uwagi do projektu dot.„Zagospodarowanie parku rzecznego Drwinka w Krakowie w zakresie budowy psiego wybiegu, skateparku oraz toalety publicznej wolnostojącej”

Czekamy na Państwa uwagi dotyczące projektu „Zagospodarowanie parku rzecznego Drwinka w Krakowie w zakresie budowy psiego wybiegu, skateparku oraz toalety publicznej wolnostojącej” do 20.12.2022 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt zakłada budowę toalety miejskiej, budowę schodów terenowych, obiektów małej architektury. Od strony północnej zaraz przy wejściu na teren od strony ul. Facimiech z uwagi na spadki terenu projektuje się pochylnię dla niepełnosprawnych z obustronnymi poręczami w odstępie 110cm. Pochylnia wykonana z kostki betonowej. Kolejno projektuje się toaletę miejską bezobsługową wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W strefie tej znajduje się również poidełko z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz z poidełkiem dla psów. Obok projektuje się również punkt poboru wody. Obok toalety miejskiej zlokalizowano również trzy stojaki na rowery. W strefie centralnej z uwagi na znaczne spadki terenu projektuje się schody terenowe wraz z obustronnymi balustradami. W strefie bezpośrednio przy rzece Drwince projektuje się trzy strefy. Od strony wschodniej projektuje się strefę relaksu wraz z siedziskami. W części środkowej projektuje się strefę ogrodu dla mieszkańców z donicami o wymiarach 80x160cm również zlokalizowane na nawierzchni mineralnej. Ponadto w strefie tej znajduje się kilka siedzisk wykonanych w tej samej technologii drewnianej. W niedalekiej odległości ogrodu dla mieszkańców projektuje się także dwa kompostowniki. Ponadto przewiduje się rozbiórkę istniejących kortów tenisowych wraz z rozbiórką ogrodzenia w zakresie objętym na rysunku do niniejszej branży. Projektuje się nowe ogrodzenie psiego wybiegu wraz z ogrodzenie od strony strefy klubu sportowego Kozłówek tak by wydzielić te dwie części i uniemożliwić powstawanie nowych przedeptów jako segregacja strefy pieszej oraz uporządkowanie terenu. Na psim wybiegu projektuje się dwie furtki, jedna od strony wschodniej wejściowa, natomiast druga od strony zachodniej w narożniku w ramach dojścia do istniejącego przedeptu. Cały teren wyposażono w lampy parkowe na słupach 4m współpracujące ze sterownikiem Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Z uwagi na duży spadek terenu w rejonie schodów nie przewiduje się dodatkowych lamp. Strefę tę doświetlają po części lampy zlokalizowane na początku oraz na końcu biegu całych schodów. Od strony północnej toaletę publiczną, poidełko oraz punkt poboru wody wpięto do istniejącej studni wodomierzowej zlokalizowanej na działce Inwestora – lokalizację trasy oznaczono na rysunku do projektu zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje się także skrzynkę elektryczną jako zasilanie toalety miejskiej.Projekt

 

Zaprojektowane następujące elementy małej architektury:

- poidełko – 1szt.

- punkt poboru wody – 1szt.

- ławka z oparciem – 3szt.

- kosz na śmieci – 3szt.

- kosz na psie odchody – 2szt.

- kompostownik – 2szt.

- donica 80x160cm – 10szt.

- siedzisko 40x40cm – 4szt.

- tablica informacyjna – 2szt., w tym 1szt. dla ogrodu społecznego, 1 szt. dla psiego wybiegu

- stojaki na rowery – 3szt.

 

Mała architektura psy wybieg:

- równoważnia wąska – 1szt.

- słupki do slalomu – 8szt.

- platformy – 3szt.

- równoważnia ruchoma – 1szt.

- obręcze do czołgania – 3szt.

- tunel dla psów o dł. 2m – 1szt.

- obręcz do przeskoków – 1szt.

- płotki do przeskoków – 3szt.

- rampa – 1szt.

 

Schody oraz pochylnia dla niepełnosprawnych

Aby możliwym było pokonywanie znacznych różnic terenu przez osoby
z niepełnosprawnością, zakłada się budowę pochylni terenowej. Pochylnia o spadku 6%, której długość nie przekracza 9 m. Nawierzchnia pochylni wykonana z kostki betonowej bezfazowej o wym. 20x10 cm lub 10x10 cm, gr. 6 cm w kolorze jasnoszarym. Na początku i na końcu projektowanej pochylni zastosowano pasy ostrzegawcze o szerokości min. 30 cm wykonane z kostki granitowej drobnołupanej z charakterystyczną fakturą, o wym. 10x10 cm i kolorze kontrastującym do przyległej nawierzchni (tj. w miejscu styku z kostką jasnoszarą – kostka granitowa w kolorze ciemnoszarym i odwrotnie). Szerokość pola do jazdy na wózkach – 120 cm, z obu stron zastosowano krawężnik  z palisady betonowej o szerokości 15 cm  i o wysokości 7 cm. Po obu stronach zastosowano pochwyty stalowe o okrągłym przekroju (średnica rury 42,5 mm), zainstalowane na wysokości 75-, 90-, oraz 110 cm. Szerokość między pochwytami – 100 cm. Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej.

Schody wykonane z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym – zgodnie z częścią rysunkową opracowania – czoło stopnia z wykorzystaniem obrzeża oporowego. Obrzeże, analogicznie do proj. pochylni – palisada betonowa w kolorze ciemnoszarym o wym. 15x15 cm.

Podobnie jak w przypadku pochylni, początek i koniec  biegu schodów wykonany z kostki z fakturą ostrzegawczą w kontrastowym kolorze. Po obu stronach schodów zastosowano balustrady ze stali nierdzewnej. Przekrój pochwytów okrągły o średnicy 42,5 cm na wysokości 110 cm. W przypadku naruszenia podczas prowadzonych prac istniejącego chodnika, należy go odtworzyć w dowiązaniu do istniejącego układu, z zachowaniem istniejącej technologii.

Toaleta publiczna

Projekt zakłada montaż gotowego modułu toalety bezobsługowej, wyposażonej w system myjący i dezynfekcję. Konstrukcja Toalety wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo. Wypełnienie ścian oraz dachu wykonane z płyt warstwowych. Elewacja wykończona drewnianymi lamelami 40x40 mm mocowanymi w rozstawie 30 mm na aluminiowej konstrukcji wsporczej. Wyposażenie stalowe, wandaloodporne, dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – zapewniona przestrzeń manewrowa oraz pochwyty i poręcze ułatwiające korzystanie z toalety. Wewnętrzna powierzchnia ścian oraz sufitów wykonane z blachy ocynkowanej, łatwozmywalnej. Toaleta wyposażona w wrzutnik monet z wyświetlaczem.

  • Ostatnio zmienione .