Aktualna wersja wytycznych do obsługi programu R3TREES:

Wytyczne R3TREES 29.09.2020

Zmiany:

29.09.2020

- dodano plik 'Wgrywanie danych do R3 TREES' (pobrano z R3Trees: 'miejsca' -> 'importuj obiekty' -> 'pomoc')

- wprowadzono zmiany w plikach L1_roślinność_obiekty_liniowe: L1.cpg, L1.dbf, L1.prj, L1.shp, L1.shx. - do tabeli atrybutów dodano pole określające szerokość obiektu - 'larghezza' (typ: double, nazwa typu: Real, długość: 23, dokładność: 15)

- wprowadzono zmiany w plikach L2_mała_arch_obiekty_liniowe: L2.cpg, L2.dbf, L2.prj, L2.shp, L2.shx. - do tabeli atrybutów dodano pole określające wysokość obiektu -'h_m' (typ: double, nazwa typu: Real, długość: 23, dokładność: 15) oraz szerokość obiektu - 'larghezza' (typ: double, nazwa typu: Real, długość: 23, dokładność: 15)

- wprowadzono zmiany w pliku 'Wytyczne do obsługi progranu R3Trees-2020.docx'- w pkt. 6.3 wymieniono zdjęcie karty krzewu (z wprowadzonym polem 'Larghezza'= szerokość), dodano rozdziały "4.5 Dodatkowe pola w warstwie L1 oraz L2" oraz "6.4. Mała architektura w R3Trees – warstwa L2"

- wprowadzono zmiany w pliku 'TP TS CODICE 2020'- dodano obiekt 'S327OPR - Granica opracowania' oraz 'P214999 - Pikieta'

- dodano plik 'L1 przykład wypełnienia obiektu w R3Trees.png'

- dodano plik 'L1 przykład wypełnienia obiektu w R3Trees.png'

- dodano plik 'L2 przykład wypełnienia obiektu w R3Trees.png'Poprzednia wersja wytycznych do obsługi programu R3TREES:

Wytyczne R3TREES