Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów w Krakowie. Znak sprawy: 9/2015.

Kraków, dnia 11.12.2015r.

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

50.87.00.00-4 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw)

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2016 roku.

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

W zakresie części (obszaru) 1 wybrano:

 

Oferta nr 9

F.H.U. STAN-ROM

Ul. Powstańców 26/244

31-422 Kraków

Cena:  49.000 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c:  100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 2 wybrano:

Oferta nr 10

Firma Usługowa „ELGAB” Tomasz Fyda

Bosutów,  ul. Kosynierów 3,

32-086 Węgrzce

Cena:  107.300 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c:  100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 3 wybrano:

Z.P.U.H. PRO-ZIEL Zdzisław Paluch

Os. Oświecenia 14/7,  31-635 Kraków

Cena: 43.620 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c:  100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 4 wybrano:

Oferta nr 7:

POL-KOM-TECH Sp. z o.o.

Wołowice 468,

32-070 Czernichów

Cena:  34.900 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c: 100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 5 wybrano:

oferta nr 6:

F.H.U. „ADROL” Dorota Musiał

32-070 Czernichów, Wołowice 468

Cena:  33.900 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c: 100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 6 wybrano:

oferta nr 13:

BDTS Sp. z o.o.

ul. Łężce 6a,

30-614 Kraków

Cena:  21.240 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c: 100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 7 wybrano:

oferta nr 2:

PROFI – Katarzyna Marcela

Grzechynia 667, 34-220 Maków Podhalański

Cena: 51.000 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c: 100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 8 wybrano:

oferta nr 4:

ZUiUZ   A. Popek, J. Franek Sp. Jawna

ul. Miedziana 3,  31-567 Kraków

Cena: 138.600 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c: 100 zł

 

W zakresie części (obszaru) 9 wybrano:

 oferta nr 1:

KATDAR Ogród System

Dariusz Marcela,

Grzechynia 667, 34-220 Maków Podhalański

Cena:  88.000 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c: 100 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę w danej części wybrano w/w Wykonawców. Oferty te zawierają wszystkie wymagane dokumenty i otrzymały największą liczbę punktów. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

W zakresie części  (obszaru) 1:

oferta nr 9:

F.H.U. STAN-ROM

Ul. Powstańców 26/244

31-422 Kraków

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 2:

oferta nr 10:

Firma Usługowa „ELGAB” Tomasz Fyda

Bosutów,  ul. Kosynierów 3,

32-086 Węgrzce

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

oferta nr 8:

P.P.H.U. ANDAR

Brzozówka, ul. Spacerowa 1

32-088 Przybysławice

Przyznane punkty: 96,99 pkt

w tym:   cena brutto: 86,99 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 3:

oferta nr 3:

Z.P.U.H. PRO-ZIEL Zdzisław Paluch

Os. Oświecenia 14/7,  31-635 Kraków

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 4:

oferta nr 7:

POL-KOM-TECH Sp. z o.o.

Wołowice 468,

32-070 Czernichów

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

oferta nr 11:

F.U.H. De-Jo  - Jerzy Drzyzgiewicz

ul. Szczawnicka 17,  30-698 Kraków

Przyznane punkty: 56,53 pkt

w tym:   cena brutto: 46,53 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 5:

Oferta nr 6:

F.H.U. „ADROL” Dorota Musiał

32-070 Czernichów, Wołowice 468

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

oferta nr 12:

Zakład Usługowy

OGRÓD – SERVICE Spółka Jawna

J. Banaś, B. Dziewolski, T. Kantaruk

ul. Łężce 6a, 30-614 Kraków

Przyznane punkty: 57,75 pkt

w tym:   cena brutto: 47,75 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 6:

oferta nr 13:

BDTS Sp. z o.o.

ul. Łężce 6a,

30-614 Kraków

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 7:

oferta nr 2:

PROFI – Katarzyna Marcela

Grzechynia 667, 34-220 Maków Podhalański

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 8:

oferta nr 4:

ZUiUZ A. Popek, J. Franek Sp. Jawna

ul. Miedziana 3,  31-567 Kraków

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

W zakresie części (obszaru) 9:

oferta nr 1:

KATDAR Ogród System

Dariusz Marcela,

Grzechynia 667, 34-220 Maków Podhalański

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

oferta nr 5:

P.P.U. ADREM S.A.

Os. Słoneczne 3, 31-956 Kraków

Przyznane punkty: 76,32 pkt

w tym:   cena brutto: 66,32 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZZM w Krakowie, ul. Reymonta 20 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp.  

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 13 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto 90 %.
Wysokość kary umownej 10 %.