Budowa Ogródka Jordanowskiego na działkach zlokalizowanych w Dzielnicy Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 49/2016.

Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.                                               ZZM.9105.16.NP.041.49.MS                                  

   

                                                                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Budowa Ogródka Jordanowskiego na działkach zlokalizowanych w Dzielnicy Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.                   Znak sprawy 49/2016.

    

                            ZAWIADOMIENIE

              o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2:

 

SAMBUD Józef Paryl

Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Cena: 223.192,61 zł brutto , gwarancja i rękojmia: 72 m-ce

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę. Ponadto oferta ta zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1:

Gardenbud Sp. z o.o.
ul. Bandurskiego 66/4,
31-515 Kraków

Cena: 15,98 pkt  , gwarancja i rękojmia: 4,00 pkt , łącznie: 19,98 pkt

 

Oferta nr 2:

SAMBUD Józef Paryl

Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Cena: 22,75 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 28,75 pkt

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe SKO-BUD Jacek Skoczeń
ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków

Cena: 22,20 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 28,20 pkt

 

Oferta nr 4:

P.W. BIRBUD MM s.c.

Sylwia Słomczewska, Sławomir Mietła
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków

Cena: 18,41 pkt  , gwarancja i rękojmia: 4,00 pkt , łącznie: 22,41 pkt

 

Oferta nr 5:

Active Line Marcin Taczalski
ul. Berka Joselewicza 31,
21-150 Kock

Cena: 24,00 pkt  , gwarancja i rękojmia: 4,00 pkt , łącznie: 28,00 pkt

 

Oferta nr 6:

P.P.H.U. Drewnogród Robert Lis

26-065 Piekoszów, Podzamcze,
ul. Źródlana 14

Cena: 23,81 pkt  , gwarancja i rękojmia: 2,00 pkt , łącznie: 25,81 pkt

 

Oferta nr 7:

Krisbud Sp. z o.o.
ul. 22 Lipca 58,
32-540 Trzebinia

Cena: 17,64 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 23,64 pkt

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.