Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 12/2017.