Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego, w ramach zadania pn.: „Rzeźby na terenie parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 30/2018 - zamówienie z wolnej ręki