wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Parku Linearnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie – etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 28/2018.