Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności, wykonanie alejki asfaltowej oraz elementów małej architektury wraz z nasadzeniami zieleni, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 18/2018.