Wyłonienie Wykonawcy zamówienia powtarzającego w zakresie wykonania nasadzeń związanych z realizacją zadania pn. Park Liniowy/linearny przy ul. Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej"-zamówienie z wolnej ręki