Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach pierwszego etapu budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności w Krakowie, dla ZZM. Znak sprawy: 118/2017- zamówienie z wolnej ręki