Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego w Krakowie, dla ZZM. Znak sprawy: 98/2017-zamówienie z wolnej ręki