Wyłonienie Wykonawcy usług dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 roku oraz pielęgnacją w latach 2017-2018, tj. dostawę wraz z sadzeniem roślin oraz ich pielęgnację w ramach założeń projektowych przy ul. Reymonta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 114/2017 - zamówienie z wolnej ręki