[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z posadowieniem czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 39/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
uniewaznienie01.06.2017.pdf 1250 kB
ogloszenie_zmiana.pdf 340 kB
merytoryczne_materialy.zip 62092 kB
rysunki.zip 3623 kB
hedva_ser.7z 7992 kB