[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla ZZM w Krakowie. Znak: 20/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
siwzuslugiprojektowerewitalizacjastokowwawel12.05.2017p20.pdf 941 kB
wawel_przetarg_zalaczniki.zip 160144 kB
zalaczniknr1siwzrewitalizacjastokwawelski12.05.2017.pdf 381 kB