[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 29/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
uzupelnieniesiwz01.03.2017.p29doc.pdf 82 kB
zalaczniknr4dosiwz_opinia_geologiczna_do_pawilonu_okocimskiego.pdf 22266 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 22549 kB