[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 16/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pfu_krk.pdf 1091 kB