[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.23.BM

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty.docx 70 kB
modyfikacjaswz_08.02.2023p3_sig.pdf 306 kB
pyt.odp.modyf.swz15.02.2023_np.26.2.3.23.bm_sig.pdf 305 kB
pyt.odp.wyjas.swz.03.02.2023_np.26.2.3.23.bm_sig.pdf 303 kB
pyt.odp.wyjas.swz.14.02.2023_np.26.2.3.23.bm_sig.pdf 448 kB
swz.pdf 957 kB
zalaczniki.7z 101183 kB
zalaczniki_2.7z 27235 kB
zmiana_ogloszenia_z_dnia_2023_02_08.pdf 38 kB