[ wynik ] Dostawa związana z nasadzeniem i zagospodarowaniem dwóch terenów położonych na obszarze GMK zgodnie z założeniami projektowymi w odniesieniu od jednej do dwóch części, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 24/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1

Załączniki:
nazwa rozmiar
czesc1.zip 6484 kB
czesc2.zip 2181 kB