Opracowanie kompletnej pełno - branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 21/2017