[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno - branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 21/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
opzzakrzowekzalacznik2dosiwz05.04.2017.pdf 731 kB
realizacja_parku_zakrzowek.docx 863 kB
zal._a1_zakrzowek.jpeg 6455 kB
zal._a2_zakrzowek.pdf 9994 kB
zal.a3_projekt_konkursowy_koncepcja_ideowa.zip 217187 kB
zal.a4_pliki_dwg.zip 10045 kB
zal.a_1_zakrzowek.pdf 720 kB
zal.a_5_dokumentacja_fotograficzna.zip 49425 kB
zal.a_6_mpzp.zip 33104 kB