[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji w latach 2017 i 2018 usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.znak sprawy 18/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_nr_1_do_siwz.7z 51 kB
zalacznik_nr_2_do_siwz.7z 69 kB
zalaczniki_graficzne.7z 142583 kB