[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji robót budowlanych związanych z remontem zjazdu i ciągów pieszych na terenie Parku Dąbie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 13/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanieodpowiedzp13.pdf 99 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 57566 kB