[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej w Krakowie. Znak sprawy 15/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularze_edytowalne.doc 178 kB
dokumentacja_projektowa.zip 26865 kB
krakow_gdynska_specyfikacja_techniczna.pdf 856 kB
przedmiar_gdynska.pdf 64 kB