[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej, dla ZZM w Krakowie.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytodpsiwz08.03.2017.pdf 622 kB
pytodpsiwz10.03.2017.pdf 610 kB
formularze_edytowalne.docx 38 kB
krakow_gdynska_specyfikacja_techniczna.pdf 856 kB
przedmiar_gdynska.pdf 64 kB
zzm_gdynska_dokumentacja_projektowa.zip 50354 kB