[ wynik ] Dostawa wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 7/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1
- Wynik postępowania dla części 2
- Wynik postępowania dla części 3

Załączniki:
nazwa rozmiar
sprostowanie_informacji_z_otwarcia_ofert_z_dnia_29.03.2017.pdf 668 kB
pytania_i_odpowiedz.pdf 909 kB
zadanie_8_wykaz_materialow_poprawiony.xlsx 13 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1079 kB
zalaczniki_czesc_7_poprawione.zip 1149 kB
espd_request.xml 125 kB
zalacznik_do_siwz.zip 502388 kB