[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz wykonania kompletnych projektów budowlanych, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 3/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
uniewaznienie_postepowania.pdf 712 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 29786 kB