[ wynik ] Usług w zakresie utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1
- Wynik postępowania dla części 2
- Wynik postępowania dla części 3
- Wynik postępowania dla części 4

Załączniki:
nazwa rozmiar
ponownywynikcz.2p5.pdf 201 kB
informacja_z_otwarcia_uzupelnienie.pdf 580 kB
pyania_i_odp_do_siwz.pdf 2698 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 2228 kB
espd_request(1).xml 126 kB
zalacznik_do_siwz.zip 7256 kB