[ wynik ] Opracowanie dokumentacji projektowych doposażenia i zagospodarowania ogródków jordanowskich, placów zabaw, boisk i zieleńcy na terenach GMK, w odniesieniu od jednej do dwunastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 4/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik4_11_12.pdf 2087 kB